Brf Nordosten


Angående avsaknad av värme i K-huset

Värmen är åter tillbaka i de flesta lägenheter i Nordostpassagen 10-14, men det råder fortfarande problem med värmesystemet i vissa lägenheter. Rollsborör undersöker detta och kommer att behöva tillträde till nedanstående lägenheter på måndag 19/3 kl: 7:30 - 16:00. Vänligen kontakta

Peter Nilsson på Rollsborör tel: 0725073008.

Lägenheter som behöver undersökas är följande: 2005, 2006, 2009, 2010,2013, 2014,2017, 2018, 2021, 2022, 2024, 2081, 2082, 2083, 2087, 2088, 2089.